Vacuum Bags

Vacuum Bags

Vacuum Bags and Rolls


Vacuum Bags ECO 70μm

Size mm Qty x pack Qty x box
150x300 100 pz./pcs. 1000
200x300 100 pz./pcs. 1000
250x300 100 pz./pcs. 1000
250x350 100 pz./pcs. 1000
300x400 100 pz./pcs. 500
400x600 100 pz./pcs. 400

Vacuum Bags 90μm

Size mm Qty x pack Qty x box
140x220 100 pz./pcs. 1000
150x200 100 pz./pcs. 1000
150x300 100 pz./pcs. 1000
160x230 100 pz./pcs. 1000
200x250 100 pz./pcs. 1000
200x300 100 pz./pcs. 1000
250x300 100 pz./pcs. 1000
250x350 100 pz./pcs. 1000
250x400 100 pz./pcs. 1000
300x400 100 pz./pcs. 500
300x450 100 pz./pcs. 500
300x500 100 pz./pcs. 500
350x450 100 pz./pcs. 500
400x500 100 pz./pcs. 400
400x600 100 pz./pcs. 400

Vacuum Bags 140μm

Size mm Qty x pack Qty x box
200x250 100 pz./pcs. 1000
200x300 100 pz./pcs. 1000
200x350 100 pz./pcs. 1000
250x300 100 pz./pcs. 1000
250x350 100 pz./pcs. 800
250x400 100 pz./pcs. 500
300x400 100 pz./pcs. 500
350x400 100 pz./pcs. 500
350x450 100 pz./pcs. 500
400x500 100 pz./pcs. 400
400x600 100 pz./pcs. 300

Channelled Bags ECO 85μm

Size mm Qty x pack Qty x box
150x300 100 pz./pcs. 2000
200x300 100 pz./pcs. 1600
250x300 100 pz./pcs. 1200
250x350 100 pz./pcs. 1000
300x400 100 pz./pcs. 800
400x600 100 pz./pcs. 400

Channelled Bags 100μm

Size mm Qty x pack Qty x box
150x250 100 pz./pcs. 2500
150x300 100 pz./pcs. 2000
160x230 100 pz./pcs. 2500
200x250 100 pz./pcs. 1800
200x300 100 pz./pcs. 1600
200x350 100 pz./pcs. 1200
200x450 100 pz./pcs. 1000
250x350 100 pz./pcs. 1000
300x400 100 pz./pcs. 800
300x450 100 pz./pcs. 500
300x500 100 pz./pcs. 500
400x500 100 pz./pcs. 400
400x600 100 pz./pcs. 400

Channelled Rolls

Size Qty x pack Qty x box
200mm x 6 mt 2 pz./pcs. 25
300mm x 6 mt 2 pz./pcs. 25

Cooking Channelled Bags

Size mm Qty x pack Qty x box
150x300 100 pz./pcs. 1000
200x300 100 pz./pcs. 1000
250x350 100 pz./pcs. 500
300x400 100 pz./pcs. 500

Cooking Bags

Size mm Qty x pack Qty x box
150x200 100 pz./pcs. 1000
150x250 100 pz./pcs. 1000
150x300 100 pz./pcs. 1000
200x250 100 pz./pcs. 1000
200x300 100 pz./pcs. 1000
200x400 100 pz./pcs. 500
250x300 100 pz./pcs. 500
250x350 100 pz./pcs. 500
250x400 100 pz./pcs. 500
300x400 100 pz./pcs. 500
300x500 100 pz./pcs. 500
350x500 100 pz./pcs. 500
400x500 100 pz./pcs. 500
400x600 100 pz./pcs. 500

Download